Daugavas Vanagu fonds

Laipni lūdzam Anglijas Daugavas Vanagu Fonda (DVF) mājas lapā. Daugavas Vanagu Fonds ir daļa no pasaules plašajās Daugavas Vanagu organizācijas.

DV organizācijas sākumi atrodami Britu pārvaldītā kaŗagūstekņu nometnē Beļģijā pēc Otrās Pasaules kaŗa noslēguma. DV organizāciju dibināja šajā kaŗagūstekņu nometnē 1945. gada 28. decembrī bijušie Latvijas Leģiona kareivji. Jaunās organizācijas sākotnējie mērķi bija izpalīdzēt latviešu bijušiem kaŗavīriem un viņu ģimenēm.

Aptuveni 25,000 latvieši bija ieslodzīti rietumu sabiedroto pārvaldītās kaŗagūstekņu nometnēs. Lielākais skaits atradās Britu pārvaldītās nometnēs ziemeļu Vācijā. Kaut daudzi bija izkaisīti starp daudzām nometnēm, apmēram 12,000 mājoja Cēdelgēmas nometnē Beļģijā. No darbības sākumiem 1945. un 1946. gadā DV organizētājiem bija atļauts sazināties ar latviešiem citās nometnēs lai izveidotu izveidotu tīklu savstarpējam atbalstam. Kaut sākumā biedri sastāvēja no bijušajiem leģionāriem, DV organizācijas dibinātāji cerēja ietvert visus latviešus viņu biedru rindās. Pēc viņu izlaišanas no kaŗagūstekņu nometnēm 1946. gadā, bijušie zaldāti pārcēlās uz bēgļu nometnēm, kur viņi turpināja centienus piedāvāt savstarpēju atbalstu un izturēt savu vienotību.

1950. gadu sākumā, latvieši bēgļu nometnes atstāja un pārcēlās uz dzīvi Austrālijā, Rietumeiropā, Kanādā, Dienvidamerikā, un Amerikas Savienotās Valstīs. Daugavas Vanagu organizācija gāja viņiem līdzi. Anglijā 1947.g. nodibināja Daugavas Vanagu Fondu (DVF). Kopš 1991.g. Daugavas Vanagu organizācija arī atrodas Latvijā.

Caur gadu desmitiem DV biedri turpināja savu uzdevumu savākt un savienot latviešus, lai saglabāt latviešu nācijas vienotību. Ilgus gadus šo uzdevumu izprata, ka nenogurstošu cīņu aizstāvēt Latvijas tiesības uz brīvību, kas DV organizācijai nopelnīja Padomju okupantu mūžīgo naidu. DV ir arī pūlējusies veicināt latviešu jauniešu izglītību un viņu iesaistīt ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu kopienā. Tas tiek darīts piedāvājot stipendijas un atbalstot latviešu skolas, korus, tautas deju kopas, teātru kopas, sporta komandas un daudzas un dažādas kulturālās nodarbības.

Šodien, DVF organizācijai pieder trīs īpašumi - divi Anglijā, DVF Londonas nams un 'Straumēni', kā arī viesnīca 'Radi un draugi', Rīgā.

Daugavas Vanagi, sasauksimies

DVF valde - 2011g. martā

DVF valde -  2011g. martā

Priekšā (no. kreisās puses)
Una Torstere - DVF valdes sekretāre un protokoliste
Uldis Reveliņš - Valdes priekšsēdis,grāmatvedis un DVF pārstāvis Izglītības fondā
Ilze Grickus - DVF informācijas daļas vadītāja un DVF pārstāve Izglītības Fondā

Aizmugurē (no. kreisās puses)
Pēteris Petersons - Kasieris un DVF pārstāvis laikraksta “Brīvā Latvija” izdevēju kopā
Helmuts Feldmanis - Kulturas daļas vadītājs un DVF pārstāvis Eiropas Latviešu Apvienībā
Krišs Ligers - Biedrzinis, Sakarnieks ar jauniebraucējiem no Latvijas, Padomdevējs būvniecības jautājumos
Pauls Vanags - Valdes priekšēža vietnieks
Laimons Ceriņš - DVF administrācijas daļas vadītājs, DVF arhīva kārtotājs un pārzinis, Latviešu kultūras vērtību krātuves “Straumēnos” administrators

Iztrūkst
Jānis Gravenieks - Sakarnieks ar Londonas namiem, Jaunatnes daļas vadītājs
Marita Grunts - DVF Vanadžu daļas vadītāja


DVF valdes sēdes dalībnieki 2010.g. 27. martā, DVF īpašumā 'Straumēni'

Daugavas Vanagu fonda valdes sēdes dalībnieki

Priekšā (no kreisās puses):
Vija Hughes - Saimniecības daļas vadītāja Londonas namiem un DVF pārstāve Eiropas Latviešu Apvienībā
Una Torstere - DVF valdes sekretāre un protokoliste
Ausma Šullere - bij. DVF Vanadžu daļas vadītāja, tagad Marita Grunts

Vidū:
Ivars Muravskis - revizijas komisijas priekšsēdis
Aivars Sinka - DVF pārstāvis pie DV Centrālās Valdes
Ruta Parrissa - DVF ārejās informācijas daļas vadītāja un DVF informācijas darbinieku sanāksmes rīkotāja
Pauls Vanags - Valdes priekšēža vietnieks, DVF iekšejās informācijas daļas vadītājs
Uldis Reveliņš - Valdes priekšsēdis, saimniecības pārzinis “Straumēniem” un DVF pārstāvis Izglītības fondā
Pēteris Pētersons - Kasieris un DVF pārstāvis laikraksta “Brīvā Latvija” izdevēju kopā

Aizmugurē:
Laimonis Ceriņš - DVF administrācijas daļas vadītājs, DVF arhīva kārtotājs un pārzinis un Latviešu kultūras vērtību krātuves “Straumēnos” administrators
Jānis Gravenieks - Jaunatnes daļas vadītājs un DVF pārstāvis Izglītības fondā
Krišs Ligers - Kultūras nozares vadītājs, biedrzinis un referents latviešu jauniebraucēju lietās.

Visas tiesības aizsargātas, © 2010. Daugavas Vanagu Fonds
EN LV
Daugavas Vanagu Fonds